สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 May 2019   50  
2 May 2019   55  
3 May 2019   62  
4 May 2019   31  
5 May 2019   25  
6 May 2019   48  
7 May 2019   46  
8 May 2019   33  
9 May 2019   45  
10 May 2019   56  
11 May 2019   26  
12 May 2019   35  
13 May 2019   59  
14 May 2019   45  
15 May 2019   58  
16 May 2019   45  
17 May 2019   45  
18 May 2019   23  
19 May 2019   38  
20 May 2019   32  
21 May 2019   38  
22 May 2019   37  
23 May 2019   31  
24 May 2019   47  
25 May 2019   37  
26 May 2019   0  
27 May 2019   0  
28 May 2019   0  
29 May 2019   0  
30 May 2019   0  
31 May 2019   0