สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Apr 2019   31  
2 Apr 2019   50  
3 Apr 2019   51  
4 Apr 2019   37  
5 Apr 2019   40  
6 Apr 2019   31  
7 Apr 2019   27  
8 Apr 2019   41  
9 Apr 2019   36  
10 Apr 2019   41  
11 Apr 2019   33  
12 Apr 2019   29  
13 Apr 2019   25  
14 Apr 2019   23  
15 Apr 2019   17  
16 Apr 2019   26  
17 Apr 2019   32  
18 Apr 2019   43  
19 Apr 2019   63  
20 Apr 2019   22  
21 Apr 2019   47  
22 Apr 2019   55  
23 Apr 2019   44  
24 Apr 2019   50  
25 Apr 2019   54  
26 Apr 2019   33  
27 Apr 2019   30  
28 Apr 2019   24  
29 Apr 2019   30  
30 Apr 2019   43