สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Mar 2019   36  
2 Mar 2019   49  
3 Mar 2019   34  
4 Mar 2019   28  
5 Mar 2019   59  
6 Mar 2019   36  
7 Mar 2019   36  
8 Mar 2019   63  
9 Mar 2019   46  
10 Mar 2019   13  
11 Mar 2019   41  
12 Mar 2019   35  
13 Mar 2019   44  
14 Mar 2019   42  
15 Mar 2019   40  
16 Mar 2019   42  
17 Mar 2019   46  
18 Mar 2019   55  
19 Mar 2019   52  
20 Mar 2019   34  
21 Mar 2019   36  
22 Mar 2019   38  
23 Mar 2019   39  
24 Mar 2019   5  
25 Mar 2019   0  
26 Mar 2019   0  
27 Mar 2019   0  
28 Mar 2019   0  
29 Mar 2019   0  
30 Mar 2019   0  
31 Mar 2019   0