สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Feb 2019   1153  
2 Feb 2019   1143  
3 Feb 2019   1003  
4 Feb 2019   864  
5 Feb 2019   661  
6 Feb 2019   762  
7 Feb 2019   552  
8 Feb 2019   616  
9 Feb 2019   24  
10 Feb 2019   29  
11 Feb 2019   41  
12 Feb 2019   32  
13 Feb 2019   55  
14 Feb 2019   35  
15 Feb 2019   49  
16 Feb 2019   21  
17 Feb 2019   20  
18 Feb 2019   41  
19 Feb 2019   28  
20 Feb 2019   81  
21 Feb 2019   49  
22 Feb 2019   38  
23 Feb 2019   35  
24 Feb 2019   34  
25 Feb 2019   46  
26 Feb 2019   34  
27 Feb 2019   55  
28 Feb 2019   51