สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Nov 2018   108  
2 Nov 2018   97  
3 Nov 2018   86  
4 Nov 2018   67  
5 Nov 2018   71  
6 Nov 2018   66  
7 Nov 2018   76  
8 Nov 2018   109  
9 Nov 2018   99  
10 Nov 2018   84  
11 Nov 2018   90  
12 Nov 2018   102  
13 Nov 2018   97  
14 Nov 2018   108  
15 Nov 2018   109  
16 Nov 2018   125  
17 Nov 2018   96  
18 Nov 2018   85  
19 Nov 2018   120  
20 Nov 2018   105  
21 Nov 2018   86  
22 Nov 2018   78  
23 Nov 2018   69  
24 Nov 2018   53  
25 Nov 2018   32  
26 Nov 2018   35  
27 Nov 2018   36  
28 Nov 2018   45  
29 Nov 2018   48  
30 Nov 2018   74