สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2020 2393  
Feb 2020 2149  
Mar 2020 2533  
Apr 2020 2789  
May 2020 3445  
Jun 2020 3545  
Jul 2020 3496  
Aug 2020 3880  
Sep 2020 4678  
Oct 2020 4817  
Nov 2020 3829  
Dec 2020 382