สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2019 4650  
Feb 2019 7552  
Mar 2019 1284  
Apr 2019 1108  
May 2019 1390  
Jun 2019 1266  
Jul 2019 1982  
Aug 2019 2103  
Sep 2019 4328  
Oct 2019 1645  
Nov 2019 0  
Dec 2019 0