สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2021 3963  
Feb 2021 4020  
Mar 2021 4655  
Apr 2021 4504  
May 2021 5617  
Jun 2021 4819  
Jul 2021 4348  
Aug 2021 12029  
Sep 2021 7261  
Oct 2021 4457  
Nov 2021 5746  
Dec 2021 1664