สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2019 4650  
Feb 2019 7552  
Mar 2019 1284  
Apr 2019 1108  
May 2019 1390  
Jun 2019 1266  
Jul 2019 1023  
Aug 2019 0  
Sep 2019 0  
Oct 2019 0  
Nov 2019 0  
Dec 2019 0