Service

PCT BUSINESS CO., LTD.

รับจัดหางาน

บรรจุและจัดส่งสินค้า

รับประกอบชิ้นงานทุกชนิด

รับจ้างเหมาแรงงาน

บริการรับทำเงินเดือน

จัดส่งแรงงานไปยังโรงงานอุตสาหกรรม

Related Products