About us

PCT BUSINESS CO., LTD.

PCT BUSINESS CO., LTD.

บริษัท พีซีที บิสซิเนส จำกัด  จัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และ ได้รับอนุญาตจากกระทรวงแรงงานเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2556 โดยให้บริการด้านซับคอนแทร็ค ด้านจัดส่งแรงงาน ประกอบชิ้นงาน และบรรจุส่งสินค้าโดยมีทีมงานในด้านการสรรหาพนักงานคนไทยและทีมงานในการสรรหาแรงงานไทยพร้อมทั้งในการจัดทำเอกสารแรงงานไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

บริการจัดหาแรงงานไทย,รับเหมาแรงงานไทย,จัดส่งแรงงานไทย,บริการจัดหาแรงงานไทย, บริการจัดส่งแรงงานไทย, จัดทำเอกสารเกี่ยวกับแรงงานไทย, จัดหางาน, พีซีที บิสซิเนส บจก., แรงงานไทย, เอกสารเกี่ยวกับแรงงานไทย

บริษัท OUTSOURCING

บริษัท OUTSOURE แรงงาน

บริษัทจัดหาพนักงาน  OUTSOURE

1.  รับเหมาแรงงานไทย  จัดหาฝ่ายผลิตในโรงงาน

2.  รับจ้างประกอบชิ้นงาน  เช่นอะไหล่ แอร์  หน้าจอไอโฟน  อะไหล่รถ   

ชิ้นส่วนปั้มชิ้นงานเหล็ก  TV ตามสั่ง

3.  รับจ้างขนของจากตู้คอนเทนเนอร์  , คลังสินค้า ,  โกดัง   (จัดเรียงสินค้าในคลัง)    (จัดเรียงของขึ้นตู้โหลดเดอร์)

4.รับเหมาจ้างแรงงานฝ่ายผลิต

5.ผู้ให้บริการ ?เอาท์ซ๊อส? สำหรับท่านอย่างมืออาชีพ

6.นักบริหารงานบุคคลมืออาชีพ ปรึกษา, แก้ไขปัญหาแรงงาน

7.สรรหาพนักงานคนไทย

บริการของเรา

- รับประกอบชิ้นงานทุกชนิด

- รับบรรจุและส่งสินค้า

สิ่งที่ได้จากการเลือกบริษัท จัดหางาน พีซีที บิสซิเนส จำกัด

- ลดเวลาในการหาพนักงาน

- ได้พนักงานตรงกับความต้องการของลูกค้า

- สามารถเพิ่มและลดอัตราพนักงานได้

- ลดในการจัดทำเอกสารต่าง ๆ โดยบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ในการทำงานมาช่วยดูแลทั้งหมด