พีซีที บิสซิเนส บจก. จัดหาแรงงานไทย บริษัทจัดหาแรงงาน จัดหาแรงงานครบวงจร บริการรับเหมาแรงงาน รับประกอบชิ้นงาน รับจัดส่งสินค้าในประเทศ รับบรรจุสินค้า รับเหมาแรงงานฉะเชิงเทรา

ยินดีต้อนรับเข้าสู่

บริษัท พีซีที บิสซิเนส จำกัด

บริษัท พีซีที บิสซิเนส จำกัด จัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และ ได้รับอนุญาตจากกระทรวงแรงงานเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2556 โดยให้บริการด้านซับคอนแทร็ค ด้านจัดส่งแรงงาน ประกอบชิ้นงาน และบรรจุส่งสินค้าโดยมีทีมงานในด้านการสรรหาพนักงานคนไทยและทีมงานในการสรรหาแรงงานไทย

 

บริการ


ดาวน์โหลด

โบร์ชัวสินค้าต่างๆ


ลูกค้าของเรา