สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jan 2019   78  
2 Jan 2019   108  
3 Jan 2019   168  
4 Jan 2019   169  
5 Jan 2019   181  
6 Jan 2019   165  
7 Jan 2019   181  
8 Jan 2019   138  
9 Jan 2019   174  
10 Jan 2019   171  
11 Jan 2019   149  
12 Jan 2019   208  
13 Jan 2019   168  
14 Jan 2019   155  
15 Jan 2019   129  
16 Jan 2019   122  
17 Jan 2019   113  
18 Jan 2019   121  
19 Jan 2019   118  
20 Jan 2019   114  
21 Jan 2019   134  
22 Jan 2019   146  
23 Jan 2019   131  
24 Jan 2019   104  
25 Jan 2019   0  
26 Jan 2019   0  
27 Jan 2019   0  
28 Jan 2019   0  
29 Jan 2019   0  
30 Jan 2019   0  
31 Jan 2019   0