สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Dec 2018   76  
2 Dec 2018   93  
3 Dec 2018   79  
4 Dec 2018   102  
5 Dec 2018   82  
6 Dec 2018   115  
7 Dec 2018   117  
8 Dec 2018   103  
9 Dec 2018   76  
10 Dec 2018   104  
11 Dec 2018   34  
12 Dec 2018   0  
13 Dec 2018   0  
14 Dec 2018   0  
15 Dec 2018   0  
16 Dec 2018   0  
17 Dec 2018   0  
18 Dec 2018   0  
19 Dec 2018   0  
20 Dec 2018   0  
21 Dec 2018   0  
22 Dec 2018   0  
23 Dec 2018   0  
24 Dec 2018   0  
25 Dec 2018   0  
26 Dec 2018   0  
27 Dec 2018   0  
28 Dec 2018   0  
29 Dec 2018   0  
30 Dec 2018   0  
31 Dec 2018   0