สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Oct 2018   91  
2 Oct 2018   95  
3 Oct 2018   103  
4 Oct 2018   124  
5 Oct 2018   109  
6 Oct 2018   90  
7 Oct 2018   110  
8 Oct 2018   118  
9 Oct 2018   119  
10 Oct 2018   254  
11 Oct 2018   115  
12 Oct 2018   135  
13 Oct 2018   66  
14 Oct 2018   69  
15 Oct 2018   83  
16 Oct 2018   98  
17 Oct 2018   71  
18 Oct 2018   0  
19 Oct 2018   0  
20 Oct 2018   0  
21 Oct 2018   0  
22 Oct 2018   0  
23 Oct 2018   0  
24 Oct 2018   0  
25 Oct 2018   0  
26 Oct 2018   0  
27 Oct 2018   0  
28 Oct 2018   0  
29 Oct 2018   0  
30 Oct 2018   0  
31 Oct 2018   0